Családka vendégház és állatudvar

Élmény az egész családnak

Általános felhasználási feltételek

Utoljára frissítve:

Tájékoztató

. ()

Bevezetés

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek) a(z) . ( Székhely: , adószám: , cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: , a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon elérhető online foglalási rendszer (a továbbiakban: online foglalási rendszer) használatát, működését, amelynek során lehetőség van az Missing field for szallasok kínált különböző szálláshelyek lefoglalására, valamint a fent hivatkozott weboldalon feltüntetett csomagajánlatok lefoglalását szabályozzák. A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel a Szolgáltató további célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően. 

Online foglalási rendszert a Missing field for üzemeltető (Székhely: Missing field for üzemeltető.; Cégjegyzékszám: Missing field for üzemeltető; bejegyző bíróság: Missing field for üzemeltető; Adószám: Missing field for üzemeltető; e-mail: Missing field for üzemeltető; telefonszám: Missing field for üzemeltető) üzemelteti.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek nem zárják ki speciális vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

A Szolgáltató fenntartja jogát magának a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vendégeit, amelyet a erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Vendégnek a foglaláskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a Weboldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Vendég jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi.

Vendég: a szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő együttesen.

Szerződő felek: a Szolgáltató és a Vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, így együttesen szerződő felek.

Weboldal: a weboldal.

Szerződés: a Szolgáltató és a Szerződő fél között a Weboldalon elérhető online foglalási rendszer igénybevételével szálláshely-szolgáltatás, vagy a weboldalon feltüntetett csomagajánlatok tárgyában a jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a foglaláskor a Vásárló által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek dátum alapján a Szolgáltató által, kérésre visszakereshető.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződő felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy; jelen Általános Felhasználási Feltételek tekintetében az .

1. A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

A szálláshely-szolgáltatás igénybevétele, foglalás, szerződés létrejötte, a foglalás részletei

Szolgáltató a weboldalon, a „HOTEL” menüponton belül a „FOGLALÁS”-ra vagy közvetlenül a Weboldal menüsorában a „FOGLALÁS”-ra kattintva ad részletes tájékoztatást a lefoglalható szobákról típusonként (maximális férőhely, szoba felszereltsége, szoba fantázia stb.). Vendég az egyes szobatípusok elnevezése mellett és alatt kaphat fotókkal illusztrált leírást az egyes szobák lényeges tulajdonságairól, árairól. A szobákról készült fotók tájékoztató jellegűek.

A szállások díjai a mindenkori hatályos általános forgalmi adót tartalmazzák, azonban a mindenkori idegenforgalmi adó (IFA) a szállásdíjon felül a helyszínen fizetendő (18-70 év közötti szállóvendégek esetén jelenleg 430 Ft/fő/éj). A szállások díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a Szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre és/vagy a Vendégre.

Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett Weboldalon is közzéteszi.
Vendég a „FOGLALÁS” menüpont alatt kezdheti meg az online foglalást. Első lépésben meg kell adnia az érkezés és a távozás időpontját. Ezt követően a rendszer árajánlatot tesz a különböző szobatípusokra, amelyek közül a Vendég választhat. Vendégnek ki kell választania a foglalni kívánt szobák számát. Az érkezési és a távozási időpont megjelölésének lehetősége alatt a Vendég megadhatja a felnőttek és a gyermekek létszámát. Azon szobák kapcsán, ahol nincs lehetőség pótágyat kérni, a leírásban ennek ténye feltüntetésre kerül. A szoba kiválasztását követően lehetőség van az adott szobához kapcsolódóan különböző „extra” szolgáltatást igénybe venni. Az adott szolgáltatás díja mindig bruttó összegben egy főre értendő. Az érkezés és a távozás időpontjának, a szoba, a vendégek számának, illetve az esetleges „extra” szolgáltatás kiválasztását követően a „Tovább” gombra való kattintásra folytathatja a Vendég a foglalást. A „Tovább” gomb felett a látható a foglalás összköltsége, amely tartalmazza szobánként külön-külön a szoba árát és az „extra” szolgáltatások költségét együtt bruttó összegben. Több szoba foglalása esetén a szobákért és az „extra” szolgáltatásokért fizetendő összköltség is feltüntetésre kerül bruttó összegben. A feltüntetett összköltség nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amelyet a helyszínen kell megfizetni. A szolgáltatás bruttó ára mellett a rendszer kikalkulálja, hogy mennyi lesz a fizetendő előleg összege és megjelöli a fizetési határidőt.  

A „Tovább” gombra való kattintás után kerül sor a foglalást végző személy adatainak megadására: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, e-mail cím megerősítése, ország, irányítószám, város, lakcím, telefonszám. Az oldal lehetőséget ad arra is, hogy a Vendég a foglalásához megjegyzést fűzzön.

Amennyiben a foglalási igény (ajánlat) elküldését megelőzően a foglalást a Vendég módosítani kívánja, úgy a böngészőn található „Vissza” nyíl használatával vissza kell lépnie és a foglalást ismételten végig kell csinálnia. Ebben a stádiumban a foglalása nem kerül sem elküldésre, sem rögzítésre, a Vendég részéről kötelezettséget nem keletkeztet.

A Vendég a „Foglalás” gombra kattintva véglegesítheti a foglalását. A foglalás véglegesítéséhez szükség van a foglalási feltételek elfogadására, a jelen Általános Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat jelölőnégyzetének kipipálásával.

A „Foglalás” gomb megnyomásával a Vendég a foglalási igényét (ajánlat) elküldi a Szolgáltatónak és a foglalást a Szolgáltató rögzíti. Ezt követően a Vendég átirányításra kerül a fizetési adatokat tartalmazó oldalra, ahol a Szolgáltató megjelöli a szolgáltatás díjának átutalás útján történő kiegyenlítéséhez szükséges adatokat (az előlegként megfizetendő összeget, a fizetési határidőt, a teljesítésre kijelölt bankszámlaszámot és az utaláskor feltüntetendő közleményrovatot). A Szolgáltató a Vendég foglalását rögzíti és a Vendég által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a foglalás adataival és az előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, a Vendég számára fontos információkkal.

A foglalás elküldését követően – tekintettel arra, hogy az online foglalási rendszer, csak egy automatikus e-mail küldését teszi lehetővé – az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

A Szerződés tartalmát a jelen Általános Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a Weboldalon felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a szállásdíjakra vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. Vendég az Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a foglalás elküldése és az előleg és/vagy a szállás ellenértékének kifizetése előtt köteles megismerni és annak megismeréséről nyilatkozni. Az online foglalási rendszer használata útján a Szolgáltató és a Vendég között a foglalás elküldésével, a Szolgáltató által megküldött – foglalási adatokat és a fizetési lehetőségeket tartalmazó – visszaigazoló e-mail alapján az előleg megfizetésével jön létre a Szerződés. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata (visszaigazoló e-mail) hiányában nem jön létre Szerződés. Amennyiben e visszaigazolás a Vendég megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben Vendég az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult az online foglalási rendszer igénybevételére.

Tájékoztatjuk Vendégünket, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott fizetési határidőn belül nem érkezik meg (nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján) az előleg összege, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, és jogosult a Vendég foglalását törölni.

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

Abban a nem várt esetben, ha a közleményrovat nem megfelelően került kitöltésre, és ennek okán a Szolgáltató nem tudja az utalás egyetlen rögzített foglalással sem összekötni, úgy a Szolgáltató saját döntése alapján jogosult a beazonosíthatatlan összeget visszautalni. Ebben az esetben az utaláshoz kapcsolódó foglalás előlegét meg nem fizetettnek kell tekinteni.

A szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni.

Ha a Vendég egyoldalú döntése értelmében meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatási időtartamot, úgy az minden esetben csak a Szolgáltató előzetes beleegyezésével történhet. Szolgáltató ilyen esetben jogosult az eredetileg szerződött időtartamra vonatkozó szolgáltatások ellenértékének Megrendelő általi megfizetését követelni, mielőtt a szolgáltatás időtartamának meghosszabbításába beleegyezik.

Gyermekek:
a) 0-3 éves kor között a baba szállása a szülőkkel egy szobában a meglévő ágyak vagy pótágyak igénybevételével ingyenes,
b) a 3 év feletti gyermekek szállás árai megegyeznek a felnőtt vendégekre vonatkozó árakkal.

A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak 18 éven felüli személy felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

2. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ CSOMAGAJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

A csomagajánlat lefoglalás, szerződés létrejötte, a foglalás részletei

Szolgáltató a weboldalon, a „AJÁNLATAINK” menüponton belül az adott csomagajánlat képillusztrációja mellett található „Megtekint” gombra kattintva ad részletes tájékoztatást a csomag pontos tartalmáról és áráról.

Az adott csomag díja a mindenkori hatályos általános forgalmi adót tartalmazza, azonban, ha az szálláshely-szolgáltatást is tartalmaz, úgy a mindenkori idegenforgalmi adó (IFA) a csomag díján felül a helyszínen fizetendő (18-70 év közötti szállóvendégek esetén jelenleg 430 Ft/fő/éj). A csomag díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon csomag árára, amely csomagot a Szerződő fél már lefoglalt. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre és/vagy a Vendégre.

Vendégnek a Szolgáltató adott csomagajánlat leírásában szereplő valamely elérhetőségén (telefonos és e-mail) keresztül van lehetősége a foglalásra. A foglaláshoz az alábbi adatok megadása kötelező:

 • a Szerződő fél neve,
 • címe,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • a jelentkezők száma,
 • a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a csomag elnevezése.

A Szolgáltató a Vendég foglalását rögzíti és a Vendég által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a foglalás adataival és az előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, a Vendég számára fontos információkkal (az előleg megfizetésére kijelölt bankszámlaszám, az utalás során feltüntetendő közleményrovat stb.).

A foglalást követően az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

A Szerződés tartalmát a jelen Általános Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a Weboldalon felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a csomag díjára vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. A foglalást megelőzően a Vendég számára biztosított a lehetőség, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a weboldalon keresztül megismerhesse. A foglalást követően a Vendég a jelen Általános Felhasználási Feltételeket email-ben is meg fogja kapni. A visszaigazoló e-mail-ben megjelölt előleg megfizetésével a Szerződő fél elismeri, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételeket megértette, és azt mindennemű fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadta. A Szolgáltató és a Vendég között a foglalás elküldésével, a Szolgáltató által megküldött – foglalási adatokat, jelen Általános Felhasználási Feltételeket és a fizetési lehetőségeket tartalmazó – visszaigazoló e-mail alapján az előleg megfizetésével jön létre a Szerződés. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata (visszaigazoló e-mail) hiányában nem jön létre Szerződés. Amennyiben e visszaigazolás a Vendég megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Tájékoztatjuk Vendégünket, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott fizetési határidőn belül nem érkezik meg (nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján) az előleg összege, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, és jogosult a Vendég foglalását törölni.

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

Abban a nem várt esetben, ha a közlemény rovat nem megfelelően került kitöltésre, és ennek okán a Szolgáltató nem tudja az utalás egyetlen rögzített foglalással sem összekötni, úgy a Szolgáltató saját döntése alapján jogosult a beazonosíthatatlan összeget visszautalni. Ebben az esetben az utaláshoz kapcsolódó foglalás előlegét meg nem fizetettnek kell tekinteni.

Amennyiben a csomagajánlat szálláshely-szolgáltatást is tartalmaz, úgy az adott csomagnál jelzett eltérő feltétel hiányában szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni.

A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak 18 éven felüli személy felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

3. SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

3.1 Fizetési feltételek, számlázás

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a Vendég számára küldött visszaigazolásban.

Vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki:

 1. A visszaigazoló e-mail-ben szereplő szolgáltatás árának (előleg) 100%-át a visszaigazoló e-mail-ben megjelölt határidőig átutalja bankszámlánkra vagy bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja!
 2. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a Szerződő féltől vagy a Vendégtől.

  Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

  1. hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül.
  2. szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
  3. A Szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.oroszlanos.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.
  4. A Szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: továbbá külön szerződés alapján: voucher, kupon – is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája – kérésre – a szálloda recepcióján megtekinthető.
  5. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
  6. Szolgáltató a Vendég a szálloda vendéglátó egységeiben (ideértve a minibárból történő fogyasztást is) történő fogyasztás, illetve az ott tartózkodása alatt a Szolgáltatótól megrendelt egyéb áru vagy szolgáltatás ellenértékét a Szerződő fél szobaszámlájára terheli, vagy a Vendég azt a fogyasztást vagy a megrendelést követően a recepción kifizetheti. Ezen szolgáltatások és áruk ellenértékét a Vendég készpénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya) egyenlítheti ki.

   A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb a Szerződő fél szállodából történő távozását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

   Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatként a Magyar Nemzeti Bank időszerűen érvényes jegybanki alapkamatának kétszeresét felszámítani.

   Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az igénybevett szolgáltatásról. A Szerződő fél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Szolgáltató a számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Szerződő fél rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) mellékleteként megküldésre kerül a foglalás során megadott e-mail címre. A végszámla összegéből a már megfizetett előleg összege levonásra kerül.

   3.2 A jelen Általános Felhasználási Feltételekben rögzített szolgáltatásokra irányuló Szerződés megszüntetése.

   Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) l) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget arról, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) l) pontja alapján nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti jogát elállási és felmondási jogát.Amennyiben a Szerződő fél a foglalás kezdőnapját megelőző 14. napon vagy ezt a napot megelőző napokban a foglalást lemondja (elállás), úgy az előlegként megfizetett összeg teljes egészében visszajár a Szerződő fél részére.

   Szerződő fél a foglalás kezdőnapját megelőző 14 napon belül történő elállási jogát az alábbiakban meghatározásra bánatpénz megfizetése ellenében jogosult gyakorolni. Szolgáltató a Szerződ fél által előlegként megfizetett összegbe jogosult beszámítani a bánatpénz összegét.

   A bánatpénz mértéke:

    • a foglalás kezdőnapját megelőző 14. és 7. nap közötti lemondás esetén az előlegként megfizetett összeg 50%-a;
    • a foglalás kezdőnapját megelőző 6. napon történő vagy későbbi lemondás esetén az előlegként megfizetett összeg 100%-a.

   Szerződő fél a fentiek szerinti elállási jogát nem köteles indokolni.

   A Szolgáltató a foglalás kezdőnapjáig jogosult a Szerződéstől – működéssel összefüggésben felmerülő okból – indokolási kötelezettség mellett elállni. Szolgáltató előző mondatban rögzített elállási jogának gyakorlása esetén a Szerződő fél részére az előlegként megfizetett összeg teljes egészében visszajár.

   Felek az elállási jogukat a másik fél bármelyik ismert elérhetőségére intézett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatukkal gyakorolhatják.

   Felek elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgálató haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződő fél elállásáról való tudomásszerzéstől vagy a saját elállási nyilatkozatának megtételétől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a már megfizetett előleg összegét – az esetlegesen fizetendő bánatpénz összegével csökkentve – azon bankszámlaszámra intézett banki átutalás útján, amelyről az előleg összege is megfizetésre került.

   A Szolgáltató jogosult a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását a továbbiakban megtagadni, ha:

    1. a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy a Szolgáltatóval, a Szolgáltató munkavállalóival, vendégével, vagy más a Szolgáltató érdekkörben eljáró harmadik személlyel szemben visszaélő, helytelen, sértő vagy ellenséges magatartást tanúsít, vagy egyéb körülmények ellehetetlenítik a Szerződő Féllel vagy vele együtt lévő személlyel való további együttműködést,
    2. a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
    3. a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
    4. a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket.

   Szolgáltató a fentiek szerinti nyilatkozatát jogosult szóban is bejelenteni a Szerződő félnek, és köteles azt indokolni.

   3.3 Kellékszavatosság

   1. Szerződő fél (jelen pont tekintetében: jogosult) a Szolgáltató (jelen pont tekintetében: kötelezett) hibás teljesítése esetén az -vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
    Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:
    1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
    2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a következő bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
   A kijavítást vagy kicserélést – a szolgáltatás tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

   A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

   A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

   A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a kötelezett nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
   Jogosult a szavatossági igényeit az -vel szemben érvényesítheti.

   3.4 Termékszavatosság

   Szolgáltató a Kormányrendelet 11. § (1) m) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget arról, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a Szolgáltató termékszavatosság nem terheli.

   3.5 Jótállás

   Szolgáltató a szolgáltatás jellegére tekintettel jótállást nem vállal.

   3.6 Egyéb közös szabályok

   1. Wellness (jacuzzi, infra szauna, finn szauna) használata a szállóvendégeink részére ingyenesen.
    Wellness a recepció nyitvatartási idejében használható:
    Hétfőtől – csütörtökig: 08:00 – 19:00 óra között,
    Péntek, szombat: 08:00 – 22:00 óra között,
    Vasárnap: 08:00 – 17:00 óra között.
   2. Vendégházainkba háziállat nem hozható. 

   4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

   A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatát a Adatkezelési Nyilatkozatban olvashatja.

   5. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

   A Weboldal sütiket használ, a Szolgáltató sütikre vonatkozó szabályzatát a Cookie szabályzatban olvashatja.

   6. VIS MAIOR

   E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen Általános Felhasználási Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

   7. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

   Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó jogai és kötelezettségei összességét a Szolgáltató cégcsoportjába tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Vendég ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződés átruházáshoz.

   A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Szolgáltató és a Vendég között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vendég, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület (Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.; E-mail cím: [email protected]; Telefon: 06-1-474-7921; honlapja https://panaszrendezes.hu/). A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vendég a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Vendég a fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

   Vendég a szolgáltatással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit a Szolgáltató alábbi posta címén: . vagy email címén vagy a telefonszám várja, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

   Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

   Utoljára frissítve:

   Családka vendégház és állatudvar - Újlengyel